Македонско здружение на млaди правници, како дел од кампањата "Europe Act Now" подржана од ECRE и уште 100 други партнери, ќе земе учество со свој тим од 19 вработени и членови, на хуманитарна трка на 5 км на Скопскиот Маратон на 11 Мај 2014 година.  Нашите напори и на овој начин да подигнеме свесност за потребата од заштита на Сириските бегалци, ќе биде поддржана и од страна на нашите партнери UNHCR-Skopje.  Дојдете да не бодрите!!!

 

Македонско здружение на млaди правници, како дел од кампањата "Europe Act Now" подржана од ECRE и уште 100 други партнери, ќе земе учество со свој тим од 19 вработени и членови, на хуманитарна трка на 5 км на Скопскиот Маратон на 11 Мај 2014 година. Нашите напори и на овој начин да подигнеме свесност за потребата од заштита на Сириските бегалци, ќе биде поддржана и од страна на нашите партнери UNHCR-Skopje.  

Дојдете да не бодрите!!!